Hämtar sida. Vänta...

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi på Tandläkarna Lilla Torg AB är väldigt måna om din integritet och de personuppgifter du lämnar till oss. Här kan du läsa om hur vi behandlar dessa personuppgifter.

1. GDPR

Från och med den 25 maj 2018 började den nya Dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) gälla. Denna lag ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.

GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund avseende behandling och spridning av dina personuppgifter. Tanken med denna nya lag är att du som kund ska känna dig trygg och vara säker på att de uppgifter du lämnar ut inte används på fel sätt.

2. Vad är en personuppgift?
En personuppgift är data som på något sätt kan identifiera dig som person. Det är exempelvis namn, adress, telefonnummer, personnr, e-postadress och dylikt.

3. Vem är personuppgiftsansvarig?
Tandläkarna Lilla Torg / Anders Annerfelt har ett övergripande personuppgiftsansvar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som lämnas till oss.

4. Vad behöver vi dina personuppgifter till?
När du väljer att gå hos oss som patient måste du lämna en del personuppgifter till oss. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna registrera dig i journalen och mot försäkringskassan samt för eventuella kallelser och remisser. Dina personuppgifter används enbart i detta syfte och vi frågar inte efter mer uppgifter än de vi faktiskt behöver. Nedan kommer en förteckning över de uppgifter du lämnar för att registreras som patient hos Tandläkarna lilla Torg.

För- och efternamn
Används för att identifiera dig som person.

Adress
Behövs för att vi ska kunna skicka faktura och kallelse (beroende på vilken betalningsmetod du väljer). Din adress kommer att delas med eventuell remiss mottagare i de fall där det behövs.

E-postadress
Är nödvändig för att vi ska kunna skicka kallelser om det alternativet väljs av dig som kund. Vi använder inte din e-postadress för att skicka reklam, kampanjer, erbjudanden och liknande.

Telefonnummer
Används endast för att informera dig angående tidspåminnelse (s. k. SMS-aviseringar)samt vid kontakt från kliniken till patient. Ditt telefonnummer kommer att delas med remiss mottagare om detta behövs för att kallas till remissinstans.

5. Hur lagrar vi dina personuppgifter?
Vi samlar endast ovannämnda personuppgifter och inte så kallade känsliga personuppgifter (ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening. Dina personuppgifter registreras i Opus Journalsystem, placerat på en lokal server, skyddad av brandvägg och antivirusprogram.

6. Kan jag se vilka uppgifter som finns sparade om mig?

Ja, du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få information om vilka personuppgifter som Tandläkarna lilla Torg har lagrat om dig. Information om hur du kontaktar oss hittar du under fliken KONTAKT på tandlakarna.com

7. Kan ni radera mig ur era system?
Ja,10 år från sista besöket har man rätt att raderas från Journalsystemet. Information om hur du kontaktar oss hittar du under fliken KONTAKT på tandlakarna.com

Copyright 2023 Tandläkarna Lilla Torg Kristianstad